Dressing Kits

Dressing Kits

REVA Kits FDA 510(k)

REVA System_Large_sRGB

5 per case:
 • 1 REVA Drain
 • 1 IHT Drape
 • 2 Cutimed Sorbact Swabs 7x9cm
 • 1 Skin Tac
 • 1 Cotton-tipped applicator
 • 1 Ruler

Dome Kits FDA 510(k)

Large Dome Kits

Large Dome Dressing System

5 per case:
 • 1 IHT Dome
 • 2 IHT Drapes
 • 1 PhaseOne 40mL Bottle
 • 3 Cutimed Sorbact Swabs 7x9cm
 • 1 Skin Tac
 • 1 Cotton Tip Applicator
 • 1 Ruler

Medium Dome Kits

Medium Dome Kits

5 per case:
 • 1 IHT Dome
 • 2 IHT Drapes
 • 1 PhaseOne 40mL Bottle
 • 2 Cutimed Sorbact Swabs 7x9cm
 • 1 Skin Tac
 • 1 Cotton Tip Applicator
 • 1 Ruler